• วันวอร์ : เสาร์ อาทิตย์
  • เวลาวอร์ : 2O.OO - 21.OO น.
  • เปิดบ้านวอร์ : 2 (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่น)
  • จำนวนสมาชิก : 30 คน
  • จับพันธมิตร : ไม่ได้
  • ของรางวัล : ยังไม่ได้กำหนด