ตารางออฟชั่นเซิฟเวอร์ Spy-Ro
!!!:: ออฟชั่น ได้ทุกส่วน ทั้ง สวมใส่ และคอสตูม ::!!!

 

ชื่อ
คุณสมบัติ
ชื่อ
คุณสมบัติ
 Strength 7  Str + 7  Agility 7  Agi + 7
 Strength 8  Str + 8  Agility 8  Agi + 8
 Strength 9  Str + 9  Agility 9  Agi + 9
 Strength 10  Str + 10  Agility 10  Agi + 10
 Inteligence 7  Int + 7  Vitality 7  Vit + 7
 Inteligence 9  Int + 8  Vitality 8  Vit + 8
 Inteligence 9  Int + 9  Vitality 9  Vit + 9
 Inteligence 10  Int + 10  Vitality 10  Vit + 10
 Dexterity 7  Dex + 7  Luk 7  Luk + 7
 Dexterity 8  Dex + 8  Luk 8  Luck + 8
 Dexterity 9  Dex + 9  Luk 9  Luck + 9
 Dexterity 10  Dex + 10  Luk 10  Luck + 10
 HP 300  HP + 300  -  -
 HP 400  HP + 400  -  -
 Fighting Spirit 1  Atk + 6  Hit + 2  Spell 1  Matk + 6 ลดเวลาร่ายเวทย์ 3 %
 Fighting Spirit 2  Atk + 9  Hit + 3  Spell 2  Matk + 9 ลดเวลาร่ายเวทย์ 6 %
 Fighting Spirit 3  Atk + 12  Hit + 4  Spell 3  Matk + 12 ลดเวลาร่ายเวทย์ 8 %
 Fighting Spirit 4  Atk + 15  Hit + 5  Spell 4  Matk + 15 ลดเวลาร่ายเวทย์ 10 %
 Fighting Spirit 5  Atk + 18  Hit + 5  Spell 5  Matk + 18 ลดเวลาร่ายเวทย์ 10 %
 Fighting Spirit 6  Atk + 21  Hit + 5  Spell 6  Matk + 21 ลดเวลาร่ายเวทย์ 10 %
 Fighting Spirit 7  Atk + 24  Hit + 5  Spell 7  Matk + 24 ลดเวลาร่ายเวทย์ 10 %
 Fighting Spirit 8  Atk + 27  Hit + 5  Spell 8  Matk + 27 ลดเวลาร่ายเวทย์ 10 %
 Fighting Spirit 9  Atk + 30  Hit + 5  Spell 10  Matk + 50 ลดเวลาร่ายเวทย์ 20 %
 Fighting Spirit 10  Atk + 50  Hit + 5  Atk 1  Atk + 1%
 Sharp 1  Crit + 6  Hit + 2  Sharp 4  Crit +14  Hit +5
 Sharp 2  Crit + 9  Hit + 3  Sharp 5  Crit +15  Hit +6
 Sharp 3  Crit + 12  Hit + 4  Atk Speed 2  Aspd + 2%
 Expert Archer 1  การโจมตีระยะไกล 2%  Expert Archer 6  การโจมตีระยะไกล 12 %
 Expert Archer 2  การโจมตีระยะไกล 4%  Expert Archer 7  การโจมตีระยะไกล 14 %
 Expert Archer 3  การโจมตีระยะไกล 6%  Expert Archer 8  การโจมตีระยะไกล 16 %
 Expert Archer 4  การโจมตีระยะไกล 8%  Expert Archer 9  การโจมตีระยะไกล 18 %
 Expert Archer 5  การโจมตีระยะไกล 10%  Expert_Archer 10  การโจมตีระยะไกล 20 %

 

ชื่อ
คุณสมบัติ
 Essence of Evil LUK 1  Luk+5 Crit 10 Critical Damage 3%
 Essence of Evil LUK 2  Luk+5 Crit 15 Critical Damage 6%
 Essence of Evil LUK 3  Luk+5 Crit 20 Critical Damage 10%

 

!!!::: ประเภทมีผลเมื่อตีบวก :::!!!

 

ชื่อ
คุณสมบัติ
 Special Str  Str + 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า Str +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า Atk +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast ลง 7%
 Special Agi  Agi + 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า Agi +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า Atk +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast ลง 7%
 Special Vit  Vit+ 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า vit +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า Sp +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast ลง 7%
 Special Int  Int + 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า Int +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า Matk +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast  ลง 7%
 Special Dex  Dex + 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า Dex +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า Matk +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast  ลง 7%
 Special Luk  Luk + 1
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 8 เพิ่มค่า Luk +3
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 9 เพิ่มค่า MHP +1%
 หากระดับการอัพเกรดอยู่ที่ 12 เพิ่มค่า Aspd +1%
 และลดเวลาการร่ายเวทย์ ประเภท Fixed Cast  ลง 7%