เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงทุกวันจันทร์
เวลา 06.00-18.00 น.